ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และทายาทตาม MOU ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และ สอศ.

5 มีนาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จ.สตูลพร้อมด้วยนายอภิเดช จันทรศรี รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล(ได้รับมอบหมายจากประธานอาชีวะจังหวัดสตูล )นายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ ประธานศูนย์ดูแลครูฯจังหวัดสตูล ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และทายาทตาม MOU ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และ สอศ. ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จ.สตูล#opportunity#

10

11