ประชุมแจ้งผลการช่วยเหลือโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล

8 มิถุนายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล แจ้งผลการช่วยเหลือปัญหาการเป็นหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 8 ราย ซึ่งสามารถช่วยเหลือได้ในระดับจังหวัด และนำข้อมูลเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการในภาพรวมต่อไป

S__3915911

S__3915913