ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสตูล

4 มกราคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ประสานการทำงานร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1

2

3