ปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือครูที่มีปัญหาหนี้สิน

8 มิถุนายน 2564 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือครูที่มีปัญหาหนี้สิน โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และนายอนันต์ มาลัยสนั่น ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสตูล ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล # ใส่ใจบริการ สร้างการรับรู้ร่วมกัน #

S__3915866

S__3915868

S__3915869

S__3915870