พบปะชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล

30 ธันวาคม 2563 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล พบปะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1

4

2

3