พบปะเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

18 ธันวาคม 2563 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ ประธานศูนย์ดูแลครูฯจังหวัดสตูล และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ไปเยี่ยมและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 แก่นางอยู่เย็น พัฒนาวิบาก อายุ 96 ปี สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่มีอายุมากที่สุดและอาศัยในจังหวัดสตูล

1

2

3