พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สตูล

13 มกราคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านฉลุง และโรงเรียนบ้านวังพะเนียด สังกัด สพป.สตูล
14 มกราคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พบผู้บริหาร และเพื่อนครู หน่วย กศน.อำเภอละงู และ กศน.อำเภอควนกาหลง

1

2

3

4