พบและหารือผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.และการให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล

21-22 ธันวาคม 2563 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พบปะและหารือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายอรุณ โต๊ะหวันหลง (ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสตูล) และ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายพนม อินทันแก้ว เกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.และการให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล

1

2