มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิกรายนางรัตนา มรรคาเขต สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 270443 โดยมีนายรวมพล มากทรัพย์สิน บุตรเป็นผู้รับมอบ

8