มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

4 มิถุนายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจและดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายจำเนียร อินทรคีรี ณ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล #ใส่ใจบริการ service organization#

S__3874923

S__3874914

S__3874916_0