มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล มอบเงินค่าจัดการศพถึงแก่ความตายรายนายสนาน สุวรรณละออง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 685952 และสมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 351583 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

4