มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล มอบเงินค่าจัดการศพถึงแก่ความตายรายนายวิรัช ลีลาพิทักษ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 145915 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

92978 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล