มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

25 มกราคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ นำรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 มอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการและหน่วยงานทุกสังกัดที่ได้รับรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์(เมืองสตูล) โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว(ละงู) และโรงเรียนบ้านไร่(ท่าแพ)

1

2

3

4