มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย

25 ธันวาคม 2563 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและร่วมทำบุญให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.รายนายอรุณ ไปรฮุูยัน ที่สู่ความเมตตาของอัลลอฬ ณ บ้านเลขที่ 219 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1

2