มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินร่วมทำบุญมอบให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่ความตายราย ด.ต.เดช แกสมาน สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 576031 และสมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 361865 ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป. สตูล ณ บ้านเลขที่ 468 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนางวรรณา แกสมาน คู่สมรสของสมาชิกเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงข้อมูลสิทธิประโยชน์ให้ทายาทพึงจะได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ต่อไป

1

2