มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจาก นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินร่วมทำบุญมอบให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตายราย นางรัตนา แก้วทอง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 581956 ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป. สตูล ณ บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายพินิจ สดิน บุตรของสมาชิกเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงข้อมูลสิทธิประโยชน์ให้ทายาทพึงจะได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ต่อไป

1

2

3

4