มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไปให้กำลังใจแก่ครอบครัว นายเกียรติชัย นิโกบ (ข้าราชการบำนาญอดีตครู ร.ร.บ้านบ่อหิน) ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮแล้วและทำพิธีฝัง ณ กุโบร์บ้านดาหลำ อ.ละงู จ.สตูล โดยประสานเอกสารในการจ่ายค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทต่อไป #ดูแลเพื่อนครู ดุจญาติพี่น้อง#

1

2

3