มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินร่วมทำบุญมอบให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตายราย นายสนาน สุวรรณละออง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 685952 ณ บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนางภัทรา สุวรรณละออง คู่สมรสของสมาชิกเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงข้อมูลสิทธิประโยชน์ให้ทายาทพึงจะได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ต่อไป #ใส่ใจบริการ#

1

2

3

4

5

6