มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย

18 ธันวาคม 2563 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.ราย นายสุวรรณ รงค์สมัคร ที่ได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ

1.

2

3

4