มอบเงินช่วยเหลือครูกรณีเจ็บป่วย

thumbnail_IMG_1323

วันที่ 5 กันยายน 2559 นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ได้มอบเงินช่วยเหลือครูกรณีเจ็บป่วยจากกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3,000 บาท แก่นางสุณีย์ จุนณศักดิ์ศรี ณ โรงเรียนบ้านขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล