มอบเงินช่วยเหลือ

IMG_0789 (1)
นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล มอบเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยจากกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3,000 บาท แก่นายอะหมัด หลีขาว ครู โรงเรียนบ้านปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล สังกัด สพป.สตูล ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559