มอบ สกสค. บันทึก 2564 : 2021

7 มกราคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล มอบ สกสค.บันทึก 2564:2021 เป็นของขวัญปีใหม่ในฐานะหน่วยงานที่ ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมั่นคงและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนภาคีเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดสตูล

4

2

3

1