รับนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 โดยเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของ สกสค. วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจิตลดา ชั้น 2 โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้บริหาร สกสค. ส่วนกลาง

ประชุม1  ประชุม2

ประชุม4  ประชุม3