รับเรื่องค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลรับเอกสารเพื่อขอรับค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายนางกาญจนา ไม้เรียง สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ให้แก่บุคคลที่ระบุสิทธิตามระเบียบของคณะกรรมการ สกสค. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

1