รับเอกสารการรับค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลรับเอกสารเพื่อขอรับค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวราย นายประมูล ชาชะ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 62670 ให้แก่บุคคลที่ได้รับการระบุสิทธิตามระเบียบของคณะกรรมการ สกสค. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

2