ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ

IMG_0704 IMG_0702
20160606-145920-397337 20160606-150554-677350

IMG_0705

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี บริเวณสระน้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล วันที่ 6 มิถุนายน 2559