ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า

พบปะ
พบปะ1
พบปะ2
พบปะ3

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว