ร่วมกิจกรรมละศีลอด

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ หอประชุมโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ละศีลอด1

ละศีลอด