ร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ทุ่งวิมาน – กาลูบี เกมส์ ครั้งที่ 2

thumbnail_IMG_1148
thumbnail_IMG_1146
thumbnail_IMG_1149

thumbnail_IMG_1150
นายอนุสรณ์  ชายเหตุ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ทุ่งวิมาน – กาลูบี เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตุูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล แชร์บอล วอลเล่ยบอล เปตอง ทั้งชายและหญิง ทำให้เกิดสานสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานและโรงเรียนบ้านกาลูบีเป็นอย่างดี  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับนักเรียนอีกด้วย