ร่วมงานการกุศล ดื่มน้ำชา หารายได้

IMG_0708

IMG_0709
นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมงานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารละหมาด ณ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยในงานได้จัดให้มีการร่วมดื่มน้ำชาและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารละหมาด ซึ่งในการก่อสร้างนั้น ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 650,000 บาท แต่ขณะนี้ยังขาดงบประมาณอีก 250,000 บาท ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อหาทุนสร้างอาคารละหมาดให้แล้วเสร็จ