ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวธนภร บุญทะโก พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุม1

ประชุม2

ประชุม3

ประชุม4

ประชุม5

ประชุม6