ร่วมประชุมเตรียมความพรัอมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 เมษายน 2560 นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการเตรียมความพรัอมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการประชุมครั้งนี้ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ลูกเสือ6ลูกเสือ1

 

 

 

 

 

 

 


ลูกเสือ2

ลูกเสือ3

ลูกเสือ4

ลูกเสือ7