ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

thumbnail_IMG_1284

thumbnail_IMG_1286
thumbnail_IMG_1287
thumbnail_IMG_1289
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมแรงร่วมใจทาสีรั้วที่ล้อมรอบพื้นที่ของ สพป.สตูล กับเจ้าหน้าที่ของ สพป.สตูล เพื่อบำรุงรักษาให้คงทนและสวยงานต่อไป
ในส่วนของอาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล นั้น ได้รับอนุเคราะห์จาก สพป.สตูล อนุญาตใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารในบริเวณ สพป.สตูล