ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครุูสตูล จำกัด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สหกรณ์1  สหกรณ์2

สหกรณ์3  สหกรณ์4

สหกรณ์5