ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12

วันที่ 5 เมษายน 2560 นายอนุสรณ์  ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

พิธีเปิดลูกเสือ1  พิธีเปิดลูกเสือ2

พิธีเปิดลูกเสือ4  พิธีเปิดลูกเสือ5