ร่วมรับฟังสัมภาษณ์สดท่านธนพร สมศรีเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สกสค. ในรายการรอบรั้วเสมา ทาง FM.92

4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังสัมภาษณ์สดท่านธนพร สมศรีเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สกสค. ในรายการรอบรั้วเสมา ทาง FM.92

4

5

6

7