ร่วมเป็นเกียรติพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิด One School One Classroom One Subject ; ๑ : ๑ : ๑

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้แนวคิด One School One Classroom One Subject ; ๑ : ๑ : ๑ โดยนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีการลงนามข้อตกลง ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

MOU  MOU2

MOU1
MOU3