ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเปิดป้ายอาคารละหมาด

IMG_0719 IMG_0720

IMG_0721 IMG_0722

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และเปิดป้ายอาคารละหมาดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ณ หอประชุมสยามมินทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้มีการมอบสิ่งของพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว 305 ผืน แก่นักเรียน และได้มีการการอันเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน โดยนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ในพิธีเปิดป้ายอาคารละหมาดอีกด้วย