ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายมะนัง ประจำปี 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายมะนัง ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่นักเรียนศูนย์เครือข่ายมะนังในการแข่งขันดังกล่าว

ร่วมเป็นเกียรติ1 ร่วมเป็นเกียรติ3

ร่วมเป็นเกียรติ4 ร่วมเป็นเกียรติ5

ร่วมเป็นเกียรติ6 ร่วมเป็นเกียรติ7