ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีกับนายดาลัน  นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เข้าร่วมแสดงความยินดี

ยินดี1
ยินดี3
ยินดี2