ลงพื้นที่การจัดทำระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จังหวัดสตูล

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล และพนักงานเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกในการระบุแสดงเจตนาผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ให้แก่ครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ณ ที่บ้านอยู่อาศัยเขตอำเภอละงูจำนวน 2 ราย ซึ่งสืบเนื่องจากโครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือไม่ได้)# ดูแลและบริการเพื่อนครู ดุจญาติพี่น้อง

1632999380965

1

2

3

4

5

6

7