ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองสตูล โครงการครูช่วยครูจังหวัดสตูล

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู (กิจกรรมครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยคณะทำงานเยี่ยมเยียนครูฯ คณะนิเทศและติดตามและคณะทำงานจิตอาสา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

S__4890626

2

3

4

5

6

7

8