ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอละงู อำเภอมะนังและอำเภอทุ่งหว้า โครงการครูช่วยครูจังหวัดสตูล

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู (กิจกรรมครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยคณะทำงานเยี่ยมเยียนครูฯ คณะนิเทศและติดตามและคณะทำงานจิตอาสา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอละงู อำเภอมะนังและอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

S__4898869

S__4898871

S__4898872

S__4898873

S__4898874

S__4898875

S__4898876

S__4898878

S__4898877

S__4898879

S__4898880

S__4898882

S__4898883

S__4898884

S__4898885

S__4898886

S__4898887

S__4898888