กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองสตูล อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู และอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู (กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยคณะทำงานเยี่ยมเยียนครูฯ คณะนิเทศและติดตามและคณะทำงานจิตอาสา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองสตูล อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู และอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

1

2

3

4

5