ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอควนกาหลงและอำเภอควนโดน โครงการครูช่วยครูจังหวัดสตูล

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู (กิจกรรมครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย คณะทำงานเยี่ยมครูฯ คณะทำงานนิเทศและติดตาม และคณะทำงานจิตอาสา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอควนกาหลง และอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

S__4882619_0

S__4882614

S__4882615

S__4882617

S__4882616