ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

3

4

5