วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ส. นายชัยยศ รัตนมหันต์ เลขประจำตัวสมาชิก 123979 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดอาทรรังสฤษดิ์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1

2