วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ และนางสาวปัญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ กรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นายพุทธิกร เกษตรสุนทร เลขประจำตัวสมาชิก 298285 ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสตูลสันตยาราม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วางหรีด