สกสค.จังหวัดสตูล จัดอบรมวิชาอาชีพกลุ่มสนใจหลักสูตรน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

16 มีนาคม 2564
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดอบรมวิชาอาชีพกลุ่มสนใจ (3 ชั่วโมง) หลักสูตรน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ (น้ำเต้าหู้/น้ำขิง) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูอาวุโส) ณ กศน.อำเภอเมืองตูล โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตและเห็นช่องทางประกอบอาชีพได้ #Good health : Good life#

8

9

10

11