สกสค. จังหวัดสตูล มอบเงินค่าจัดการศพ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล โดยนางสาวลัดดาภา ประสมพงศ์ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนายเจริญ วิจิตรโสภา สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 215635 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง โดยมีนางจุรีรัตน์ วิจิตรโสภา คู่สมรสของสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ

มอบค่าจัดการศพ